NỘI DUNG - HOẠT ĐỘNG
THÔNG TIN BỔ ÍCH
WEBSITE LIÊN KẾT
SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI
LƯỢT TRUY CẬP
15861509
Hoa học trò LH
 • HOA HỌC TRÒ CỦA TUẦN THỨ 38
  • BẢNG XẾP HẠNG THI ĐUA GIỮA CÁC LỚP -
   HẠNG NHẤT
    
   HẠNG NHẤT: LỚP 11A2
   Đạt tổng số điểm thi đua: 265 điểm
    
      
     HẠNG NHÌ
   LỚP 11A1
   Đạt tổng 
   số điểm thi đua :254 điểm
     HẠNG BA
   LỚP 10A2
   Đạt tổng 
   số điểm thi đua : 220 điểm
      
 • HOA HỌC TRÒ CỦA TUẦN THỨ 35
  • BẢNG XẾP HẠNG THI ĐUA GIỮA CÁC LỚP - HOA HỌC TRÒ CỦA TUẦN THỨ 35
   HẠNG NHẤT HẠNG NHẤT
    
   HẠNG NHẤT: LỚP 11A2
   Đạt tổng số điểm thi đua: 292 điểm
   Lê Quốc Khương
   Lớp 11A2
   Đạt điểm 10: 2 lần
   Đạt điểm  9 : 0 lần
   Đạt điểm  8 : 0 lần 
   Hạnh kiểm : Tốt
   HẠNG NHÌ
   HẠNG BA
     HẠNG NHÌ
   LỚP 8
   Đạt tổng 
   số điểm thi đua :250 điểm
     HẠNG BA
   LỚP 10A2-11A1
   Đạt tổng 
   số điểm thi đua : 222 điểm
       Đoàn Minh Huế
   Lớp 11A2
   Đạt điểm 10 : 1lần
   Đạt điểm 9 : 1 lần
   Đạt điểm  8 : 0 lần
   Hạnh kiểm : Tốt
     Huỳnh Quốc Thống
   Lớp 6
   Đạt điểm 10: 1lần
   Đạt điểm  9 : 1 lần
   Đạt điểm  8 : 0 lần
   Hạnh kiểm : Tốt
 • HOA HỌC TRÒ CỦA TUẦN THỨ 34
  • BẢNG XẾP HẠNG THI ĐUA GIỮA CÁC LỚP - HOA HỌC TRÒ CỦA TUẦN THỨ 34
   HẠNG NHẤT HẠNG NHẤT
    
   HẠNG NHẤT: LỚP 10A2
   Đạt tổng số điểm thi đua: 312 điểm
   Võ Anh Sang
   Lớp 8A
   Đạt điểm 10: 2 lần
   Đạt điểm  9 : 1 lần
   Đạt điểm  8 : 0 lần 
   Hạnh kiểm : Tốt
   HẠNG NHÌ
   HẠNG BA
     HẠNG NHÌ
   LỚP 12A
   Đạt tổng 
   số điểm thi đua :281điểm
     HẠNG BA
   LỚP 11A2
   Đạt tổng 
   số điểm thi đua : 264 điểm
       Nguyễn Thành Đạt
   Lớp 10A2
   Đạt điểm 10 : 1lần
   Đạt điểm 9 : 2 lần
   Đạt điểm  8 : 0 lần
   Hạnh kiểm : Tốt
     Nguyễn N T My
   Lớp 10A1
   Đạt điểm 10: 1lần
   Đạt điểm  9 : 2 lần
   Đạt điểm  8 : 0 lần
   Hạnh kiểm : Tốt
 • HOA HỌC TRÒ CỦA TUẦN THỨ 33
  • BẢNG XẾP HẠNG THI ĐUA GIỮA CÁC LỚP - HOA HỌC TRÒ CỦA TUẦN THỨ 33
   HẠNG NHẤT HẠNG NHẤT
    
   HẠNG NHẤT: LỚP 11A2
   Đạt tổng số điểm thi đua: 356 điểm
   Trần Nam Anh
   Lớp 11A2
   Đạt điểm 10: 2 lần
   Đạt điểm  9 : 1 lần
   Đạt điểm  8 : 0 lần 
   Hạnh kiểm : Tốt
   HẠNG NHÌ
   HẠNG BA
     HẠNG NHÌ
   LỚP 11A1
   Đạt tổng 
   số điểm thi đua :250điểm
     HẠNG BA
   LỚP 6-7
   Đạt tổng 
   số điểm thi đua : 230 điểm
       Đoàn Xuân Vũ
   Lớp 11A2
   Đạt điểm 10 : 2lần
   Đạt điểm 9 : 1 lần
   Đạt điểm  8 : 0 lần
   Hạnh kiểm : Tốt
     Nguyễn N T My
   Lớp 10A1
   Đạt điểm 10: 1lần
   Đạt điểm  9 : 2 lần
   Đạt điểm  8 : 0 lần
   Hạnh kiểm : Tốt
 • HOA HỌC TRÒ CỦA TUẦN THỨ 32
  • BẢNG XẾP HẠNG THI ĐUA GIỮA CÁC LỚP - HOA HỌC TRÒ CỦA TUẦN THỨ 32
   HẠNG NHẤT HẠNG NHẤT
    
   HẠNG NHẤT: LỚP 10A1
   Đạt tổng số điểm thi đua: 345 điểm
   Trần Hoài Toán
   Lớp 10A1
   Đạt điểm 10: 3 lần
   Đạt điểm  9 : 1 lần
   Đạt điểm  8 : 1 lần 
   Hạnh kiểm : Tốt
   HẠNG NHÌ
   HẠNG BA
     HẠNG NHÌ
   LỚP 12
   Đạt tổng 
   số điểm thi đua :325điểm
     HẠNG BA
   LỚP 10A2
   Đạt tổng 
   số điểm thi đua : 250 điểm
       Vũ  T  K  Huyền
   Lớp 6
   Đạt điểm 10:3lần
   Đạt điểm 9 : 1lần
   Đạt điểm  8 : 0 lần
   Hạnh kiểm : Tốt
     Phạm Minh Phương
   Lớp 10A1
   Đạt điểm 10: 1lần
   Đạt điểm  9 : 2 lần
   Đạt điểm  8 : 0 lần
   Hạnh kiểm : Tốt
 • HOA HỌC TRÒ CỦA TUẦN THỨ 31
  • BẢNG XẾP HẠNG THI ĐUA GIỮA CÁC LỚP - HOA HỌC TRÒ CỦA TUẦN THỨ 31
   HẠNG NHẤT HẠNG NHẤT
    
   HẠNG NHẤT: LỚP 8
   Đạt tổng số điểm thi đua: 334 điểm
   Võ Anh Sang
   Lớp 8
   Đạt điểm 10: 2 lần
   Đạt điểm  9 : 2 lần
   Đạt điểm  8 : 1 lần 
   Hạnh kiểm : Tốt
   HẠNG NHÌ
   HẠNG BA
     HẠNG NHÌ
   LỚP 6-7
   Đạt tổng 
   số điểm thi đua :320điểm
     HẠNG BA
   LỚP 11A2
   Đạt tổng 
   số điểm thi đua : 287 điểm
       Vũ Hoàng Long
   Lớp 11A2
   Đạt điểm 10:2lần
   Đạt điểm 9 : 0lần
   Đạt điểm  8 : 0 lần
   Hạnh kiểm : Tốt
     Nguyễn Văn Mạnh
   Lớp 11A2
   Đạt điểm 10: 2lần
   Đạt điểm  9 : 0 lần
   Đạt điểm  8 : 0 lần
   Hạnh kiểm : Tốt
 • HOA HỌC TRÒ CỦA TUẦN THỨ 30
  • BẢNG XẾP HẠNG THI ĐUA GIỮA CÁC LỚP - HOA HỌC TRÒ CỦA TUẦN THỨ 30
   HẠNG NHẤT HẠNG NHẤT
    
   HẠNG NHẤT: LỚP 11A2
   Đạt tổng số điểm thi đua: 430 điểm
   Trần Quốc Tuấn
   Lớp 8
   Đạt điểm 10: 3 lần
   Đạt điểm  9 : 0 lần
   Đạt điểm  8 : 1 lần 
   Hạnh kiểm : Tốt
   HẠNG NHÌ
   HẠNG BA
     HẠNG NHÌ
   LỚP 9
   Đạt tổng 
   số điểm thi đua :335điểm
     HẠNG BA
   LỚP 8
   Đạt tổng 
   số điểm thi đua : 323 điểm
        Vương Triệu Ân
   Lớp 8
   Đạt điểm 10:1lần
   Đạt điểm 9 : 4lần
   Đạt điểm  8 : 0 lần
   Hạnh kiểm : Tốt
     Trần T cẩm Tú
   Lớp 10A2
   Đạt điểm 10: 1lần
   Đạt điểm  9 : 3 lần
   Đạt điểm  8 : 0 lần
   Hạnh kiểm : Tốt
 • HOA HỌC TRÒ CỦA TUẦN THỨ 29
  • BẢNG XẾP HẠNG THI ĐUA GIỮA CÁC LỚP - HOA HỌC TRÒ CỦA TUẦN THỨ 29
   HẠNG NHẤT HẠNG NHẤT
    
   HẠNG NHẤT: LỚP 8
   Đạt tổng số điểm thi đua: 334 điểm
   Hoàng Khánh Vân
   Lớp 10A2
   Đạt điểm 10: 2 lần
   Đạt điểm  9 : 1 lần
   Đạt điểm  8 : 0 lần 
   Hạnh kiểm : Tốt
   HẠNG NHÌ
   HẠNG BA
     HẠNG NHÌ
   LỚP 6-7
   Đạt tổng 
   số điểm thi đua :264điểm
     HẠNG BA
   LỚP 10A2
   Đạt tổng 
   số điểm thi đua : 256 điểm
        Võ  Anh  Sang
   Lớp 8
   Đạt điểm 10:2lần
   Đạt điểm 9 : 1lần
   Đạt điểm  8 : 0 lần
   Hạnh kiểm : Tốt
     Đào Văn Cường
   Lớp 10A2
   Đạt điểm 10: 1lần
   Đạt điểm  9 : 1 lần
   Đạt điểm  8 : 0 lần
   Hạnh kiểm : Tốt
 • HOA HỌC TRÒ CỦA TUẦN THỨ 28
  • BẢNG XẾP HẠNG THI ĐUA GIỮA CÁC LỚP - HOA HỌC TRÒ CỦA TUẦN THỨ 28
   HẠNG NHẤT HẠNG NHẤT
    
   HẠNG NHẤT: LỚP 11A2
   Đạt tổng số điểm thi đua: 318 điểm
   Võ Anh Sang
   Lớp 8
   Đạt điểm 10: 3 lần
   Đạt điểm  9 : 8 lần
   Đạt điểm  8 : 0 lần 
   Hạnh kiểm : Tốt
   HẠNG NHÌ
   HẠNG BA
     HẠNG NHÌ
   LỚP 10A2
   Đạt tổng 
   số điểm thi đua : 317điểm
     HẠNG BA
   LỚP 8
   Đạt tổng 
   số điểm thi đua : 281 điểm
    Nguyễn TTuyết Mai
   Lớp 10A2
   Đạt điểm 10: 1 lần
   Đạt điểm 9 : 2 lần
   Đạt điểm  8 : 0 lần
   Hạnh kiểm : Tốt
     Nguyễn Thành Đạt
   Lớp 8
   Đạt điểm 10: 1lần
   Đạt điểm  9 : 2 lần
   Đạt điểm  8 : 0 lần
   Hạnh kiểm : Tốt
 • HOA HỌC TRÒ CỦA TUẦN THỨ 10
  •  
   BẢNG XẾP HẠNG THI ĐUA GIỮA CÁC LỚP
    
   HẠNG NHẤT: LỚP 8
   Đạt tổng số điểm thi đua: 330 điểm
      
   HẠNG NHÌ : LỚP 11A1
   Đạt tổng số điểm thi đua : 297 điểm
   HẠNG NHÌ : LỚP 6,7
   Đạt tổng số điểm thi đua : 240 điểm

   HOA HỌC TRÒ CỦA TUẦN THỨ 8
   HẠNG NHẤT
   VŨ THỊ KHÁNH HUYỀN
   Lớp 6
   Đạt điểm 10: 3 lần
   Đạt điểm  9 : 1 lần
   Đạt điểm  8 : 0 lần 
   Hạnh kiểm : Tốt
    
   HẠNG NHÌ HẠNG BA
   NGUYỄN HOÀNG NHẬT TÂM
   Lớp 6
   Đạt điểm 10: 2 lần
   Đạt điểm  9 : 2 lần
   Đạt điểm  8 : 1 lần
   Hạnh kiểm : Tốt
   VÕ ANH SANG
   Lớp 8
   Đạt điểm 10: 1 lần
   Đạt điểm  9 : 3 lần
   Đạt điểm  8 : 2 lần
   Hạnh kiểm : Tốt

 • HOA HỌC TRÒ CỦA TUẦN THỨ 4
  •  
   BẢNG XẾP HẠNG THI ĐUA GIỮA CÁC LỚP
    
   HẠNG NHẤT: LỚP 8
   Đạt tổng số điểm thi đua: 254 điểm
      
   HẠNG NHÌ : LỚP 10A2
   Đạt tổng số điểm thi đua : 247 điểm
   HẠNG NHÌ : LỚP 11A1
   Đạt tổng số điểm thi đua : 226 điểm

   HOA HỌC TRÒ CỦA TUẦN THỨ 4
   HẠNG NHẤT
   LÊ DUY NGỌC SƠN
   Lớp 7
   Đạt điểm 10: 3 lần
   Đạt điểm  9 : 0 lần
   Đạt điểm  8 : 0 lần
    
   Hạnh kiểm : Tốt
    
   HẠNG NHÌ HẠNG BA
   VÕ ANH SANG
   Lớp 8
   Đạt điểm 10: 0 lần
   Đạt điểm  9 : 3 lần
   Đạt điểm  8 : 1 lần
   Hạnh kiểm : Tốt
   NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI
   Lớp 10A2
   Đạt điểm 10: 0 lần
   Đạt điểm  9 : 2 lần
   Đạt điểm  8 : 0 lần
   Hạnh kiểm : Tốt
      

 • HOA HỌC TRÒ CỦA TUẦN THỨ 11
  •  
   BẢNG XẾP HẠNG THI ĐUA GIỮA CÁC LỚP
    
   HẠNG NHẤT: LỚP 8
   Đạt tổng số điểm thi đua: 366 điểm
      
   HẠNG NHÌ : LỚP 12A1
   Đạt tổng số điểm thi đua : 276 điểm
   HẠNG NHÌ : LỚP 6,7
   Đạt tổng số điểm thi đua : 252 điểm

   HOA HỌC TRÒ CỦA TUẦN THỨ 8
   HẠNG NHẤT
   VÕ ANH SANG
   Lớp 8
   Đạt điểm 10: 2 lần
   Đạt điểm  9 : 3 lần
   Đạt điểm  8 : 0 lần 
   Hạnh kiểm : Tốt
    
   HẠNG NHÌ HẠNG BA
   VŨ THỊ KHÁNH HUYỀN
   Lớp 6
   Đạt điểm 10: 1 lần
   Đạt điểm  9 : 3 lần
   Đạt điểm  8 : 0 lần
   Hạnh kiểm : Tốt
   HOÀNG VĂN DU
   Lớp 9
   Đạt điểm 10: 1 lần
   Đạt điểm  9 : 1 lần
   Đạt điểm  8 : 1 lần
   Hạnh kiểm : Tốt

 • HOA HỌC TRÒ CỦA TUẦN THỨ 12
  •  
   BẢNG XẾP HẠNG THI ĐUA GIỮA CÁC LỚP
    
   HẠNG NHẤT: LỚP 8
   Đạt tổng số điểm thi đua: 495 điểm
      
   HẠNG NHÌ : LỚP 9
   Đạt tổng số điểm thi đua : 355 điểm
   HẠNG NHÌ : LỚP 6,7
   Đạt tổng số điểm thi đua : 274 điểm

   HOA HỌC TRÒ CỦA TUẦN THỨ 12
   HẠNG NHẤT
   VÕ ANH SANG
   Lớp 8
   Đạt điểm 10: 3 lần
   Đạt điểm  9 : 3 lần
   Đạt điểm  8 : 2 lần 
   Hạnh kiểm : Tốt
    
   HẠNG NHÌ HẠNG BA
   VƯƠNG TRIỆU ÂN
   Lớp 8
   Đạt điểm 10: 1 lần
   Đạt điểm  9 : 6 lần
   Đạt điểm  8 : 1 lần
   Hạnh kiểm : Tốt
   NGUYỄN TUẤN HOÀNG
   Lớp 8
   Đạt điểm 10: 1 lần
   Đạt điểm  9 : 5 lần
   Đạt điểm  8 : 3 lần
   Hạnh kiểm : Tốt

 • HOA HỌC TRÒ CỦA TUẦN THỨ 13
  • BẢNG XẾP HẠNG THI ĐUA GIỮA CÁC LỚP - HOA HỌC TRÒ CỦA TUẦN THỨ 13
   HẠNG NHẤT HẠNG NHẤT
    
    
   HẠNG NHẤT: LỚP 8
   Đạt tổng số điểm thi đua: 390 điểm
   Võ Anh Sang
   Lớp 8
   Đạt điểm 10: 3 lần
   Đạt điểm  9 : 8 lần
   Đạt điểm  8 : 3 lần 
   Hạnh kiểm : Tốt
   HẠNG NHÌ
   HẠNG BA
     HẠNG NHÌ
   LỚP 9
   Đạt tổng
   số điểm thi đua : 326 điểm
     HẠNG BA
   LỚP 10A2
   Đạt tổng
   số điểm thi đua : 273 điểm
   Vũ Thi K Huyền  
   Lớp 6
   Đạt điểm 10: 3 lần
   Đạt điểm  9 : 3 lần
   Đạt điểm  8 : 0 lần
   Hạnh kiểm : Tốt
   Huỳnh Q Thống
   Lớp 6
   Đạt điểm 10: 2 lần
   Đạt điểm  9 : 2 lần
   Đạt điểm  8 : 0 lần
   Hạnh kiểm : Tốt

 • HOA HỌC TRÒ CỦA TUẦN THỨ 14
  • BẢNG XẾP HẠNG THI ĐUA GIỮA CÁC LỚP - HOA HỌC TRÒ CỦA TUẦN THỨ 14
   HẠNG NHẤT HẠNG NHẤT
    
    
   HẠNG NHẤT: LỚP 8
   Đạt tổng số điểm thi đua: 252 điểm
   Nguyễn Văn Huân
   Lớp 9
   Đạt điểm 10: 1 lần
   Đạt điểm  9 : 2 lần
   Đạt điểm  8 : 0 lần 
   Hạnh kiểm : Tốt
   HẠNG NHÌ
   HẠNG BA
     HẠNG NHÌ
   LỚP 9
   Đạt tổng
   số điểm thi đua : 203 điểm
     HẠNG BA
   LỚP 11A2
   Đạt tổng
   số điểm thi đua : 183 điểm
   Trần Quốc Tuấn  
   Lớp 8
   Đạt điểm 10: 0 lần
   Đạt điểm  9 : 2 lần
   Đạt điểm  8 : 2 lần
   Hạnh kiểm : Tốt
   Nguyễn T Hoàng
   Lớp 6
   Đạt điểm 10: 0 lần
   Đạt điểm  9 : 2 lần
   Đạt điểm  8 : 2 lần
   Hạnh kiểm : Tốt

 • HOA HỌC TRÒ CỦA TUẦN THỨ 6
  •  
   BẢNG XẾP HẠNG THI ĐUA GIỮA CÁC LỚP
    
   HẠNG NHẤT: LỚP 11A2
   Đạt tổng số điểm thi đua: 293 điểm
      
   HẠNG NHÌ : LỚP 12A1
   Đạt tổng số điểm thi đua : 272 điểm
   HẠNG NHÌ : LỚP 8
   Đạt tổng số điểm thi đua : 261 điểm

   HOA HỌC TRÒ CỦA TUẦN THỨ 4
   HẠNG NHẤT
   VÕ ANH SANG
   Lớp 8
   Đạt điểm 10: 1 lần
   Đạt điểm  9 : 5 lần
   Đạt điểm  8 : 0 lần 
   Hạnh kiểm : Tốt
    
   HẠNG NHÌ HẠNG BA
   TRIỆU AN
   Lớp 8
   Đạt điểm 10: 1 lần
   Đạt điểm  9 : 4 lần
   Đạt điểm  8 : 0 lần
   Hạnh kiểm : Tốt
   TRẦN ĐỨC QUÝ
   Lớp 11A1
   Đạt điểm 10: 1 lần
   Đạt điểm  9 : 2 lần
   Đạt điểm  8 : 0 lần
   Hạnh kiểm : Tốt

 • HOA HỌC TRÒ CỦA TUẦN THỨ 7
  •  
   BẢNG XẾP HẠNG THI ĐUA GIỮA CÁC LỚP
    
   HẠNG NHẤT: LỚP 8
   Đạt tổng số điểm thi đua: 246 điểm
      
   HẠNG NHÌ : LỚP 6,7
   Đạt tổng số điểm thi đua : 235 điểm
   HẠNG NHÌ : LỚP 10A2
   Đạt tổng số điểm thi đua : 235 điểm

   HOA HỌC TRÒ CỦA TUẦN THỨ 7
   HẠNG NHẤT
   NGUYỄN TUẤN HOÀNG
   Lớp 8
   Đạt điểm 10: 1 lần
   Đạt điểm  9 : 4 lần
   Đạt điểm  8 : 0 lần 
   Hạnh kiểm : Tốt
    
   HẠNG NHÌ HẠNG BA
   VƯƠNG TRIỆU AN
   Lớp 8
   Đạt điểm 10: 1 lần
   Đạt điểm  9 : 3 lần
   Đạt điểm  8 : 0 lần
   Hạnh kiểm : Tốt
   VÕ ANH SANG
   Lớp 8
   Đạt điểm 10: 1 lần
   Đạt điểm  9 : 2 lần
   Đạt điểm  8 : 0 lần
   Hạnh kiểm : Tốt

 • HOA HỌC TRÒ CỦA TUẦN THỨ 8
  •  
   BẢNG XẾP HẠNG THI ĐUA GIỮA CÁC LỚP
    
   HẠNG NHẤT: LỚP 8
   Đạt tổng số điểm thi đua: 320 điểm
      
   HẠNG NHÌ : LỚP 10A2
   Đạt tổng số điểm thi đua : 266 điểm
   HẠNG NHÌ : LỚP 6,7
   Đạt tổng số điểm thi đua : 221 điểm

   HOA HỌC TRÒ CỦA TUẦN THỨ 8
   HẠNG NHẤT
   VƯƠNG TRIỆU ÂN
   Lớp 8
   Đạt điểm 10: 1 lần
   Đạt điểm  9 : 3 lần
   Đạt điểm  8 : 0 lần 
   Hạnh kiểm : Tốt
    
   HẠNG NHÌ HẠNG BA
   PHẠM THÀNH QUÝ
   Lớp 11A1
   Đạt điểm 10: 1 lần
   Đạt điểm  9 : 2 lần
   Đạt điểm  8 : 0 lần
   Hạnh kiểm : Tốt
   VÕ ANH SANG
   Lớp 8
   Đạt điểm 10: 1 lần
   Đạt điểm  9 : 1 lần
   Đạt điểm  8 : 0 lần
   Hạnh kiểm : Tốt

 • HOA HỌC TRÒ CỦA TUẦN THỨ 9
  •  
   BẢNG XẾP HẠNG THI ĐUA GIỮA CÁC LỚP
    
   HẠNG NHẤT: LỚP 8
   Đạt tổng số điểm thi đua: 317 điểm
      
   HẠNG NHÌ : LỚP 10A2
   Đạt tổng số điểm thi đua : 280 điểm
   HẠNG NHÌ : LỚP 6,7
   Đạt tổng số điểm thi đua : 268 điểm

   HOA HỌC TRÒ CỦA TUẦN THỨ 8
   HẠNG NHẤT
   NGUYỄN TUẤN HOÀNG
   Lớp 8
   Đạt điểm 10: 2 lần
   Đạt điểm  9 : 4 lần
   Đạt điểm  8 : 2 lần 
   Hạnh kiểm : Tốt
    
   HẠNG NHÌ HẠNG BA
   VƯƠNG TRIỆU ÂN
   Lớp 8
   Đạt điểm 10: 2 lần
   Đạt điểm  9 : 3 lần
   Đạt điểm  8 : 3 lần
   Hạnh kiểm : Tốt
   TRẦN QUỐC TUẤN
   Lớp 8
   Đạt điểm 10: 2 lần
   Đạt điểm  9 : 3 lần
   Đạt điểm  8 : 2 lần
   Hạnh kiểm : Tốt

 • HOA HỌC TRÒ CỦA TUẦN THỨ 15
  • BẢNG XẾP HẠNG THI ĐUA GIỮA CÁC LỚP - HOA HỌC TRÒ CỦA TUẦN THỨ 15
   HẠNG NHẤT HẠNG NHẤT
    
   HẠNG NHẤT: LỚP 6-7
   Đạt tổng số điểm thi đua: 248 điểm
   Vũ T Khánh Huyền
   Lớp 6
   Đạt điểm 10: 2 lần
   Đạt điểm  9 : 0 lần
   Đạt điểm  8 : 2 lần 
   Hạnh kiểm : Tốt
   HẠNG NHÌ
   HẠNG BA
     HẠNG NHÌ
   LỚP 9
   Đạt tổng
   số điểm thi đua : 239 điểm
     HẠNG BA
   LỚP 10A2
   Đạt tổng
   số điểm thi đua : 232 điểm
   Nguyễn Văn Mạnh  
   Lớp 11A2
   Đạt điểm 10: 1 lần
   Đạt điểm  9 : 1 lần
   Đạt điểm  8 : 0 lần
   Hạnh kiểm : Tốt
   Huỳnh Quốc Thống
   Lớp 6
   Đạt điểm 10: 1 lần
   Đạt điểm  9 : 0 lần
   Đạt điểm  8 : 2 lần
   Hạnh kiểm : Tốt

 • HOA HỌC TRÒ CỦA TUẦN THỨ 17
  • BẢNG XẾP HẠNG THI ĐUA GIỮA CÁC LỚP - HOA HỌC TRÒ CỦA TUẦN THỨ 17
   HẠNG NHẤT HẠNG NHẤT
    
   HẠNG NHẤT: LỚP 8
   Đạt tổng số điểm thi đua: 454 điểm
   Võ Anh Sang
   Lớp 8
   Đạt điểm 10: 6 lần
   Đạt điểm  9 : 1 lần
   Đạt điểm  8 : 0 lần 
   Hạnh kiểm : Tốt
   HẠNG NHÌ
   HẠNG BA
     HẠNG NHÌ
   LỚP 11A1
   Đạt tổng
   số điểm thi đua : 412 điểm
     HẠNG BA
   LỚP 11A2
   Đạt tổng
   số điểm thi đua : 393 điểm
   Trần Quốc Tuấn
   Lớp 8
   Đạt điểm 10: 5 lần
   Đạt điểm 9 : 1 lần
   Đạt điểm  8 : 0 lần
   Hạnh kiểm : Tốt
   Vương Triệu Ân
   Lớp 8
   Đạt điểm 10: 4lần
   Đạt điểm  9 : 1 lần
   Đạt điểm  8 : 1 lần
   Hạnh kiểm : Tốt

 • HOA HỌC TRÒ CỦA TUẦN THỨ 16
  • BẢNG XẾP HẠNG THI ĐUA GIỮA CÁC LỚP - HOA HỌC TRÒ CỦA TUẦN THỨ 16
   HẠNG NHẤT HẠNG NHẤT
    
   HẠNG NHẤT: LỚP 11A2
   Đạt tổng số điểm thi đua: 302 điểm
   Võ Anh Sang
   Lớp 8
   Đạt điểm 10: 4 lần
   Đạt điểm  9 : 1 lần
   Đạt điểm  8 : 0 lần 
   Hạnh kiểm : Tốt
   HẠNG NHÌ
   HẠNG BA
     HẠNG NHÌ
   LỚP 8
   Đạt tổng 
   số điểm thi đua : 298 điểm
     HẠNG BA
   LỚP 10A2
   Đạt tổng 
   số điểm thi đua : 271 điểm
   Vương Triệu  Anh 
   Lớp 8
   Đạt điểm 10: 4 lần
   Đạt điểm 9 : 0 lần
   Đạt điểm  8 : 1 lần
   Hạnh kiểm : Tốt
   Trần  Quốc Tuấn
   Lớp 8
   Đạt điểm 10: 4lần
   Đạt điểm  9 : 0 lần
   Đạt điểm  8 : 0 lần
   Hạnh kiểm : Tốt
    
 • HOA HỌC TRÒ CỦA TUẦN THỨ 18
  •  
   BẢNG XẾP HẠNG THI ĐUA GIỮA CÁC LỚP - HOA HỌC TRÒ CỦA TUẦN THỨ 17
   HẠNG NHẤT HẠNG NHẤT
    
   HẠNG NHẤT: LỚP 11A2
   Đạt tổng số điểm thi đua: 350 điểm
   Võ Anh Sang
   Lớp 8
   Đạt điểm 10: 6 lần
   Đạt điểm  9 : 1 lần
   Đạt điểm  8 : 0 lần 
   Hạnh kiểm : Tốt
   HẠNG NHÌ
   HẠNG BA
     HẠNG NHÌ
   LỚP 8
   Đạt tổng 
   số điểm thi đua : 284 điểm
     HẠNG BA
   LỚP 10A2
   Đạt tổng 
   số điểm thi đua : 262 điểm
   Trần Quốc Tuấn
   Lớp 8
   Đạt điểm 10: 5 lần
   Đạt điểm 9 : 1 lần
   Đạt điểm  8 : 0 lần
   Hạnh kiểm : Tốt
   Vương Triệu Ân
   Lớp 8
   Đạt điểm 10: 4lần
   Đạt điểm  9 : 1 lần
   Đạt điểm  8 : 1 lần
   Hạnh kiểm : Tốt
    
 • HOA HỌC TRÒ CỦA TUẦN THỨ 19
  •   
   BẢNG XẾP HẠNG THI ĐUA GIỮA CÁC LỚP - HOA HỌC TRÒ CỦA TUẦN THỨ 17
   HẠNG NHẤT HẠNG NHẤT
    
   HẠNG NHẤT: LỚP 6-7
   Đạt tổng số điểm thi đua: 266 điểm
   Võ Anh Sang
   Lớp 8
   Đạt điểm 10: 6 lần
   Đạt điểm  9 : 1 lần
   Đạt điểm  8 : 0 lần 
   Hạnh kiểm : Tốt
   HẠNG NHÌ
   HẠNG BA
     HẠNG NHÌ
   LỚP 8-10A2
   Đạt tổng 
   số điểm thi đua : 226 điểm
     HẠNG BA
   LỚP 11A2
   Đạt tổng 
   số điểm thi đua : 206 điểm
   Trần Quốc Tuấn 
   Lớp 8
   Đạt điểm 10: 5 lần
   Đạt điểm 9 : 1 lần
   Đạt điểm  8 : 0 lần
   Hạnh kiểm : Tốt
   Vương Triệu Ân
   Lớp 8
   Đạt điểm 10: 4lần
   Đạt điểm  9 : 1 lần
   Đạt điểm  8 : 1 lần
   Hạnh kiểm : Tốt
    
 • HOA HỌC TRÒ CỦA TUẦN THỨ 21
  • BẢNG XẾP HẠNG THI ĐUA GIỮA CÁC LỚP - HOA HỌC TRÒ CỦA TUẦN THỨ 21
   HẠNG NHẤT HẠNG NHẤT
    
   HẠNG NHẤT: LỚP 8
   Đạt tổng số điểm thi đua: 340 điểm
   Vũ T Khánh Huyền
   Lớp 6
   Đạt điểm 10: 4 lần
   Đạt điểm  9 : 1 lần
   Đạt điểm  8 : 0 lần 
   Hạnh kiểm : Tốt
   HẠNG NHÌ
   HẠNG BA
     HẠNG NHÌ
   LỚP 11A1
   Đạt tổng 
   số điểm thi đua : 273 điểm
     HẠNG BA
   LỚP 10A2
   Đạt tổng 
   số điểm thi đua : 254 điểm
   Võ Anh Sang
   Lớp 8
   Đạt điểm 10: 3 lần
   Đạt điểm 9 : 1 lần
   Đạt điểm  8 : 0 lần
   Hạnh kiểm : Tốt
   Lê Hồng Đức
   Lớp 7
   Đạt điểm 10: 4lần
   Đạt điểm  9 : 0 lần
   Đạt điểm  8 : 0 lần
   Hạnh kiểm : Tốt
    
 • HOA HỌC TRÒ CỦA TUẦN THỨ 23
  • BẢNG XẾP HẠNG THI ĐUA GIỮA CÁC LỚP - HOA HỌC TRÒ CỦA TUẦN THỨ 23
   HẠNG NHẤT HẠNG NHẤT
    
   HẠNG NHẤT: LỚP 6+7
   Đạt tổng số điểm thi đua: 309 điểm
   Nguyễn T Tuyết  Mai
   Lớp 10A2
   Đạt điểm 10: 2 lần
   Đạt điểm  9 : 1 lần
   Đạt điểm  8 : 1 lần 
   Hạnh kiểm : Tốt
   HẠNG NHÌ
   HẠNG BA
     HẠNG NHÌ
   LỚP 11A2
   Đạt tổng 
   số điểm thi đua : 282điểm
     HẠNG BA
   LỚP 8
   Đạt tổng 
   số điểm thi đua : 275 điểm
   Trần Quốc Tuấn
   Lớp 8
   Đạt điểm 10: 2 lần
   Đạt điểm 9 : 1 lần
   Đạt điểm  8 : 1 lần
   Hạnh kiểm : Tốt
     Vũ Hoàng Long
   Lớp 11A2
   Đạt điểm 10: 2lần
   Đạt điểm  9 : 0 lần
   Đạt điểm  8 : 0 lần
   Hạnh kiểm : Tốt
 • HOA HỌC TRÒ CỦA TUẦN THỨ 26
  • BẢNG XẾP HẠNG THI ĐUA GIỮA CÁC LỚP - HOA HỌC TRÒ CỦA TUẦN THỨ 26
   HẠNG NHẤT HẠNG NHẤT
    
   HẠNG NHẤT: LỚP 6+7
   Đạt tổng số điểm thi đua: 300 điểm
   Huỳnh Quốc Thống
   Lớp 6
   Đạt điểm 10: 2 lần
   Đạt điểm  9 : 0 lần
   Đạt điểm  8 : 0 lần 
   Hạnh kiểm : Tốt
   HẠNG NHÌ
   HẠNG BA
     HẠNG NHÌ
   LỚP 8
   Đạt tổng 
   số điểm thi đua : 283điểm
     HẠNG BA
   LỚP 9
   Đạt tổng 
   số điểm thi đua : 230 điểm
   Vũ T Khánh Huyền
   Lớp 6
   Đạt điểm 10: 2 lần
   Đạt điểm 9 : 0 lần
   Đạt điểm  8 : 0 lần
   Hạnh kiểm : Tốt
     Nguyễn H Phi Long
   Lớp 9
   Đạt điểm 10: 1lần
   Đạt điểm  9 : 2 lần
   Đạt điểm  8 : 0 lần
   Hạnh kiểm : Tốt
 • HOA HỌC TRÒ CỦA TUẦN THỨ 27
  • BẢNG XẾP HẠNG THI ĐUA GIỮA CÁC LỚP - HOA HỌC TRÒ CỦA TUẦN THỨ 27
   HẠNG NHẤT HẠNG NHẤT
    
   HẠNG NHẤT: LỚP 8
   Đạt tổng số điểm thi đua: 297 điểm
   Lê Hồng Đức
   Lớp 7
   Đạt điểm 10: 2 lần
   Đạt điểm  9 : 2 lần
   Đạt điểm  8 : 0 lần 
   Hạnh kiểm : Tốt
   HẠNG NHÌ
   HẠNG BA
     HẠNG NHÌ
   LỚP 10A2
   Đạt tổng 
   số điểm thi đua : 261điểm
     HẠNG BA
   LỚP 12
   Đạt tổng 
   số điểm thi đua : 260 điểm
    Trần Quốc Tuấn
   Lớp 8
   Đạt điểm 10: 2 lần
   Đạt điểm 9 : 2 lần
   Đạt điểm  8 : 0 lần
   Hạnh kiểm : Tốt

     Võ Anh Sang
   Lớp 8
   Đạt điểm 10: 2lần
   Đạt điểm  9 : 1 lần
   Đạt điểm  8 : 0 lần
   Hạnh kiểm : Tốt