NỘI DUNG - HOẠT ĐỘNG
THÔNG TIN BỔ ÍCH
WEBSITE LIÊN KẾT
SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI
LƯỢT TRUY CẬP
15860936
Lễ khai giảng năm học 2012-2013

QUANG CẢNH BUỔI LỂ

QUANG CẢNH BUỔI LỂ

Thầy HT Trương Quang Ngọc
đọc diển văn buổi lể

Thầy HT đánh trống khai trường
năm học mới

Đại diện hội PHHS tặng hoa thầy HT

Chủ tịch HĐQT tặng hoa cho
đại diện thầy cô trường chúng ta

Thầy HT, cựu HS tặng quà cho
đại diện HS mới

Thầy PHT Nguyễn Đình Hưng
phát biểu nhân ngày khai giảng

Thầy Đỗ Văn Đức đọc thư của
Chủ tịch nước nhân ngày khai giảng

Hội trưởng hội CMHS phát biểu

Cựu HS trường phát biểu cảm
tưởng

HS mới của trường phát biểu cảm
tưởng

Tiết mục văn nghệ chào mừng
năm học mới 2012-2013

Tiết mục văn nghệ chào mừng
năm học mới 2012-2013

Tiết mục văn nghệ chào mừng
năm học mới 2012-2013