NỘI DUNG - HOẠT ĐỘNG
THÔNG TIN BỔ ÍCH
WEBSITE LIÊN KẾT
SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI
LƯỢT TRUY CẬP
15535298
Sơ kết học kỳ I năm học 2012-2013

Tặng phần thưởng cho học
sinh tiên tiến khối 10

Tặng phần thưởng cho học
sinh tiên tiến khối 10

Tặng phần thưởng cho học
sinh tiên tiến lớp 11A1

Tặng phần thưởng cho học
sinh tiên tiến khối 11

Tặng phần thưởng cho học
sinh tiên tiến khối 12

Tặng phần thưởng cho học
sinh hoạt động phong trào

Quang cảnh buổi sơ kết HKI

Thầy HT Trương Quang Ngọc
phát biểu trong buổi lể


Hội trưởng hội CMHS phát biểu

Thầy PHT Nguyễn Đình Hưng
đọc quyết định khen thưởng

Thầy Đỗ Văn Đức dẫn chương trình

Tặng phần thưởng cho học sinh giỏi

Tặng phần thưởng cho học
sinh tiên tiến khối cấp 2

Tặng phần thưởng cho học
sinh tiên tiến khối 10