NỘI DUNG - HOẠT ĐỘNG
THÔNG TIN BỔ ÍCH
WEBSITE LIÊN KẾT
SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI
LƯỢT TRUY CẬP
12704620
Tin xã hội
 • Khảo sát chính sách tiền lương và thu nhập đối giáo viên
  • Khảo sát chính sách tiền lương và thu nhập đối giáo viênThứ Ba 28/7/2015
   - Bộ GD&ĐT đề nghị các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Bộ báo cáo về chính sách tiền lương và thu nhập đối với công chức, viên chức và người lao động trong các cơ sở giáo dục.
  • Khảo sát chính sách tiền lương và thu nhập đối giáo viên

   GD&TĐ - Bộ GD&ĐT đề nghị các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Bộ báo cáo về chính sách tiền lương và thu nhập đối với công chức, viên chức và người lao động trong các cơ sở giáo dục.

   Trước đó, Văn phòng Chính phủ đã ra Thông báo số 92/TB-VPCP, nêu kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.

   Bộ GD&ĐT được giao nhiệm vụ phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng bảng lương trên cơ sở tính đủ theo nhu cầu tối thiểu áp dụng đối với các đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ theo Kết luận số 63-KL/TW của Trung ương.

   Đồng thời nghiên cứu chuyển các khoản thu nhập ổn định từ Ngân sách Nhà nước thành lương theo Kết luận số 23-KL/TW của Trung ương.

   Việc yêu cầu các cơ sở báo cáo về chính sách tiền lương và thu nhập đối với công chức, viên chức và người lao động trong các cơ sở giáo dục để có cơ sở thực tiễn thực hiện nhiệm vụ nêu trên.

   Báo cáo bằng văn bản của các đơn vị gửi về Bộ GD&ĐT trước ngày 29/7/2015 và gửi kèm file điện tử qua email: vmhai@moet.edu.vn để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương.

   Theo GD&TĐ

Tin xã hội
Trang [1]  2  3  4