NỘI DUNG - HOẠT ĐỘNG
THÔNG TIN BỔ ÍCH
WEBSITE LIÊN KẾT
SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI
LƯỢT TRUY CẬP
15902950
Sơ kết học kỳ 1

Thầy HT phát Giấy khen và học
bổng cho HS đạt danh hiệu
HS Giỏi HK1 NH 2014-2015

Thầy cô phát Giấy khen và học
bổng cho HS đạt danh hiệu
HSTiên tiến HK1 NH 2014-2015

Thầy TQN phát Giấy khen cho
đại diện lớp đạt danh hiệu
thi đua trong HK1 NH 2014-2015