NỘI DUNG - HOẠT ĐỘNG
THÔNG TIN BỔ ÍCH
WEBSITE LIÊN KẾT
SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI
LƯỢT TRUY CẬP
12615801
LỊCH SỬ
  • TRƯƠNG ĐĂNG QUẾ, NHỮNG ĐIỀU KỲ LẠ!
    • http://truonglachongtphcm.edu.vn/imgzoom/4784b_TDQUE.pngTrong nửa đầu thế kỷ 19, từ làng quê Mỹ Khê nghèo khó của huyện Sơn Tịnh, đã xuất hiện một nho sinh, mà sự nghiệp sau này của ông thể hiện sự đóng góp đầy ấn tượng cho đất nước, về mọi mặt: chính trị, quân sự, kinh tế, văn hoá.
      XEM TIẾP..