NỘI DUNG - HOẠT ĐỘNG
THÔNG TIN BỔ ÍCH
WEBSITE LIÊN KẾT
SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI
LƯỢT TRUY CẬP
15903165
Đạt giải III thi Hùng biện Tiếng Anh

Thầy HT Trương Quang Ngọc
phát phần thưởng cho thầy
Nguyễn Bùi Dũng

Thầy Nguyễn Bùi Dũng phát
thưởng cho em Lê Nguyễn
Vĩnh Huy, lớp 9A2 đạt Giải III

Thầy PHT Vũ Minh Khánh
phát thưởng cho Đội văn nghệ
đạt Giải III trong cuộc thi HBTA

Một số hình ảnh