NỘI DUNG - HOẠT ĐỘNG
THÔNG TIN BỔ ÍCH
WEBSITE LIÊN KẾT
SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI
LƯỢT TRUY CẬP
15535158
Năm học 2022-2023
 • Đề thi và gợi ý giải đề thi môn ngữ văn tuyển sinh lớp 10 TP.HCM
  • Sáng 6.6, sau 120 phút làm bài, khoảng 96.000 học sinh hoàn thành bài thi ngữ văn, môn đầu tiên trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM.

  • Tuyển sinh lớp 10 TP.HCM: Gợi ý giải đề thi môn ngữ văn - Ảnh 1.
   Tuyển sinh lớp 10 TP.HCM: Gợi ý giải đề thi môn ngữ văn - Ảnh 2.
   Tuyển sinh lớp 10 TP.HCM: Đã có gợi ý giải đề thi ngữ văn - Ảnh 4.
   Tuyển sinh lớp 10 TP.HCM: Đã có gợi ý giải đề thi ngữ văn - Ảnh 5.
   Tuyển sinh lớp 10 TP.HCM: Đã có gợi ý giải đề thi ngữ văn - Ảnh 6.
   Tuyển sinh lớp 10 TP.HCM: Đã có gợi ý giải đề thi ngữ văn - Ảnh 7.
   Tuyển sinh lớp 10 TP.HCM: Gợi ý giải đề thi môn ngữ văn - Ảnh 8.
   Tuyển sinh lớp 10 TP.HCM: Gợi ý giải đề thi môn ngữ văn - Ảnh 9.
   Tuyển sinh lớp 10 TP.HCM: Gợi ý giải đề thi môn ngữ văn - Ảnh 10.
   Tuyển sinh lớp 10 TP.HCM: Gợi ý giải đề thi môn ngữ văn - Ảnh 11.
   Tuyển sinh lớp 10 TP.HCM: Gợi ý giải đề thi môn ngữ văn - Ảnh 12.

   Tuyển sinh lớp 10 TP.HCM: Gợi ý giải đề thi môn ngữ văn - Ảnh 13.
   Tuyển sinh lớp 10 TP.HCM: Gợi ý giải đề thi môn ngữ văn - Ảnh 14.
   Nguồn :Báo Thanh Niên
Năm học 2022-2023