NỘI DUNG - HOẠT ĐỘNG
THÔNG TIN BỔ ÍCH
WEBSITE LIÊN KẾT
SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI
LƯỢT TRUY CẬP
15535107
Năm học 2022-2023
 • Đã có điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên, tích hợp ở TP.HCM
  • Đã có điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên, tích hợp ở TP.HCM - Ảnh 3.

   Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM vừa công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên, tích hợp năm 2023.

  • Đã có điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên, tích hợp ở TP.HCM - Ảnh 2.
   Đã có điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên, tích hợp ở TP.HCM - Ảnh 3.
Năm học 2022-2023