NỘI DUNG - HOẠT ĐỘNG
THÔNG TIN BỔ ÍCH
WEBSITE LIÊN KẾT
SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI
LƯỢT TRUY CẬP
15529126
Năm học 2022-2023
 • Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn Anh - Mã đề 404,413
  • Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn Anh - Mã đề 404,413
  • Mã 404 

   1.C

   2.D

   3.B

   4.B

   5.D

   6.B

   7.C

   8.B

   9.C

   10.D

   11.D

   12.B

   13.A

   14.C

   15.C

   16.C

   17.B

   18.B

   19.B

   20.A

   21.C

   22.A

   23.D

   24.C

   25.C

   26.C

   27.A

   28.D

   29.B

   30.C

   31.B

   32.A

   33.B

   34.D

   35.D

   36.A

   37.D

   38.A

   39.C

   40.C

   41.A

   42.D

   43.D

   44. D

   45.A

   46.D

   47.C

   48.A

   49.D

   50.D

    

   Mã 413 

   1.C

   2.D

   3.B

   4.B

   5.A

   6.B

   7.C

   8.A

   9.A

   10.C

   11.B

   12.C

   13.D

   14.A

   15.D

   16.D

   17.B

   18.D

   19.C

   20.A

   21.C

   22. D

   23. B

   24. C

   25. A

   26. A

   27. C

   28. D

   29.D

   30.D

   31.B

   32.C

   33.B

   34.A

   35.D

   36.B

   37.A

   38.C

   39.D

   40.A

   41.B

   42.A

   43.B

   44.C

   45.B

   46.C

   47.B

   48.D

   49.C

   50.D   Theo TTHN

Năm học 2022-2023