NỘI DUNG - HOẠT ĐỘNG
THÔNG TIN BỔ ÍCH
WEBSITE LIÊN KẾT
SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI
LƯỢT TRUY CẬP
12885784
Tin tức hoạt động
 • Lễ phát học bổng Giữa HK1 năm học 2018-2019
  • Trong hình ảnh có thể có: 10 ngườiSáng thứ hai ngày 5/11/2018 trường THCS và THPT Lạc Hồng tổ chức Lễ phát học bổng giữa học ký 1 năm học 2018-2019 cho học sinh Giỏi, học sinh có ĐTB>=7.9 hoặc ĐTB>=7.5 và đứng thứ hạng từ 1 đến 3 trong lớp.
  • Trong hình ảnh có thể có: 10 người
   Thầy Vũ Minh Khánh-PHT nhà trường phát Học bổng cho học sinh Giỏi GHK1

   Trong hình ảnh có thể có: 12 người, mọi người đang cười, văn bản
   Thầy Trương Lê Quốc Nguyên-TLTN phát Học bổng cho học sinh Giỏi GHK1

   Trong hình ảnh có thể có: 10 người
   Thầy cô Chủ nhiệm các lớp phát Học bổng cho học sinh có ĐTB>=7.9 hoặc ĐTB>=7.5 và đứng thứ hạng từ 1 đến 3 trong lớp.

   Trong hình ảnh có thể có: 13 người, mọi người đang cười
   Thầy cô Chủ nhiệm các lớp phát Học bổng cho học sinh có ĐTB>=7.9 hoặc ĐTB>=7.5 và đứng thứ hạng từ 1 đến 3 trong lớp.
   Trong hình ảnh có thể có: 13 người, mọi người đang đứng
   Thầy cô Chủ nhiệm các lớp phát Học bổng cho học sinh có ĐTB>=7.9 hoặc ĐTB>=7.5 và đứng thứ hạng từ 1 đến 3 trong lớp.
   Trong hình ảnh có thể có: 11 người, mọi người đang cười, văn bản
   Thầy cô Chủ nhiệm các lớp phát Học bổng cho học sinh có ĐTB>=7.9 hoặc ĐTB>=7.5 và đứng thứ hạng từ 1 đến 3 trong lớp.
   Trong hình ảnh có thể có: 14 người, mọi người đang cười, văn bản
   Thầy cô Chủ nhiệm các lớp phát Học bổng cho học sinh có ĐTB>=7.9 hoặc ĐTB>=7.5 và đứng thứ hạng từ 1 đến 3 trong lớp.
   Trong hình ảnh có thể có: 20 người, mọi người đang cười
   Thầy cô Chủ nhiệm các lớp phát Học bổng cho học sinh có ĐTB>=7.9 hoặc ĐTB>=7.5 và đứng thứ hạng từ 1 đến 3 trong lớp.
    
Tin tức hoạt động
Trang [1]  2  3