Đội tuyển Việt Nam nhận giải thưởng tại Myanmar /// Nhà trường cung cấp
Đội tuyển Việt Nam nhận giải thưởng tại Myanmar