NỘI DUNG - HOẠT ĐỘNG
THÔNG TIN BỔ ÍCH
WEBSITE LIÊN KẾT
SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI
LƯỢT TRUY CẬP
15535156
Tin tức của ngành
 • 5 lưu ý trong tiếp tục triển khai Chương trình GDPT 2018
  • Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu kết luận.

    - Đoàn giám sát đề nghị Chính phủ quan tâm 5 nội dung, nhiệm vụ để bảo đảm tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

  •  
   Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu kết luận.
   Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu kết luận.

   Chiều 27/7, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Trưởng Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông - chủ trì cuộc làm việc giữa Đoàn giám sát với Chính phủ.

   Toàn ngành Giáo dục đã nỗ lực triển khai đạt kết quả tích cực

   Tại cuộc làm việc, Đoàn giám sát đã nghe Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn thay mặt Chính phủ trình bày báo cáo tóm tắt về việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH 13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh báo cáo một số vấn đề lưu ý qua giám sát nội dung này.

   Các thành viên Đoàn giám sát ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị báo cáo, giải trình của Chính phủ và các Bộ liên quan về công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo tinh thần của Nghị quyết số 88 và Nghị quyết số 51. Nội dung báo cáo, giải trình của các bộ, ngành cơ bản đáp ứng yêu cầu Đoàn giám sát đặt ra.

   5 lưu ý trong tiếp tục triển khai Chương trình GDPT 2018 ảnh 1

   Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại buổi làm việc.

   Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà bày tỏ đồng tình với các số liệu, kết quả, đánh giá, nhận định mà Đoàn giám sát của Quốc hội đã nêu. Theo Phó Thủ tướng, Đoàn giám sát đã làm việc toàn diện, cụ thể, các số liệu thận trọng, những nhóm nội dung đặt ra đều là những vấn đề nổi bật trong triển khai đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

   Phó Thủ tướng đề nghị các Bộ, ngành nghiêm túc nghiên cứu, làm rõ nguyên nhân của những việc đã thành công, chưa thành công, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan. Trong quá trình hoàn thiện báo cáo gửi Đoàn giám sát, Chính phủ sẽ cùng các Bộ, ngành làm rõ hơn các câu hỏi về một số vấn đề đặt ra.

   Phát biểu kết luận, ông Trần Thanh Mẫn ghi nhận các ý kiến phát biểu, thảo luận rất thẳng thắn, tâm huyết và trách nhiệm. Đoàn giám sát ghi nhận đầy đủ và sẽ nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo Báo cáo kết quả giám sát và dự thảo Nghị quyết để Ủy ban Thường vụ Quốc hội chính thức tổ chức giám sát chuyên đề tại phiên họp tháng 8/2023.

   5 lưu ý trong tiếp tục triển khai Chương trình GDPT 2018 ảnh 2
   Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh báo cáo một số vấn đề lưu ý qua giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội.

   Trên cơ sở các ý kiến phát biểu tại cuộc làm việc, thay mặt Đoàn giám sát, ông Trần Thanh Mẫn đánh giá cao công tác chuẩn bị báo cáo, giải trình của Chính phủ và các Bộ liên quan về công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo tinh thần của Nghị quyết số 88 và Nghị quyết số 51. Nội dung báo cáo, giải trình của các bộ, ngành cơ bản đáp ứng yêu cầu Đoàn giám sát đặt ra.

   Qua nghiên cứu báo cáo và nghe giải trình, Đoàn giám sát nhận thấy, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, Chính phủ, các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố và toàn ngành Giáo dục đã nỗ lực triển khai thực hiện, đạt được những kết quả tích cực.

   Hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện đã được ban hành tương đối toàn diện, bao quát những vấn đề cốt lõi, cần thiết nhất theo yêu cầu đổi mới.

   Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được xây dựng công phu, nghiêm túc, dựa trên cơ sở chính trị, lý luận, khoa học và thực tiễn, có tính kế thừa và phát triển.

   Việc đổi mới phương pháp dạy học, thi, kiểm tra đánh giá chất lượng giáo dục được triển khai rộng rãi. Công tác bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục được quan tâm.

   Việc biên soạn, phê duyệt, phát hành sách giáo khoa, tài liệu giáo dục có nhiều cố gắng. Việc đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tiếp tục được quan tâm…

   Tuy nhiên, việc triển khai đổi mới chương trình giáo dục phổ thông còn những hạn chế, bất cập. Những bất cập này cũng được ông Trần Thanh Mẫn thay mặt Đoàn giám sát nêu cụ thể.
    

   Đối với ý kiến của Đoàn giám sát và đại diện các cơ quan, bộ, ngành trao đổi tại cuộc làm việc, ông Trần Thanh Mẫn đề nghị Chính phủ nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ để hoàn thiện báo cáo giải trình, bổ sung gửi Đoàn giám sát; trong đó làm rõ thêm những kết quả đạt được, hạn chế, tồn tại, nguyên nhân và trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức liên quan; cung cấp thêm những mô hình tốt, những cách làm hiệu quả trong triển khai thực hiện.

   5 lưu ý trong tiếp tục triển khai Chương trình GDPT 2018 ảnh 3
   Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn trình bày báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH 13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

   5 vấn đề cần quan tâm

   Thay mặt Đoàn giám sát, ông Trần Thanh Mẫn đề nghị Chính phủ quan tâm một số nội dung, nhiệm vụ để bảo đảm tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

   Thứ nhất, đề nghị Chính phủ tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo và kiểm tra việc phối hợp triển khai thực hiện của các Bộ, các địa phương; rà soát cơ chế, chính sách, hoàn thiện văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động trong toàn ngành, sự đồng thuận của phụ huynh, học sinh và xã hội về việc triển khai Chương trình. Tăng cường đổi mới quản trị, quản lý nhà trường; đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá chất lượng giáo dục. Tổ chức sơ kết đánh giá, nhân rộng mô hình tốt, cách làm hay trong thực hiện Nghị quyết.

   5 lưu ý trong tiếp tục triển khai Chương trình GDPT 2018 ảnh 4

   Thành viên Đoàn giám sát nêu ý kiến tại buổi làm việc.

   Thứ hai, về đội ngũ nhà giáo: Đây là yếu tố then chốt bảo đảm cho sự thành công của việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ liên quan rà soát, đánh giá toàn diện về cơ cấu, thực trạng, nhu cầu phát triển đội ngũ giáo viên trong thời gian tới và có giải pháp phù hợp, kịp thời để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên và nguồn tuyển giáo viên; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

   Thứ ba, về cơ sở vật chất: Đề nghị Chính phủ quan tâm chỉ đạo rà soát,đánh giá thực trạng và dự báo nhu cầu về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; có giải pháp giúp các địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện.

   5 lưu ý trong tiếp tục triển khai Chương trình GDPT 2018 ảnh 5

   Đại diện các bộ ngành phát biểu.

   Thứ tư, về kinh phí: Đề nghị Chính phủ tiếp tục ưu tiên, thực hiện nghiêm việc bố trí ngân sách cho giáo dục, đào tạo theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước ở trung ương và các địa phương; bố trí đầy đủ kinh phí triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

   Sử dụng hiệu quả các nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, nhất là nguồn vốn từ các Chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, đề án, dự án đã được phê duyệt. Ưu tiên hỗ trợ kinh phí cho các địa phương khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung chính sách xã hội hóa, nhất là việc huy động thêm các nguồn lực hợp pháp đầu tư cho giáo dục và đào tạo nói chung, giáo dục phổ thông nói riêng.

   Thứ năm, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa; phát huy vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong đánh giá hiệu quả việc triển khai thực hiện, kịp thời chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, bất cập để kiến nghị các cấp có thẩm quyền giải quyết.

   Ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nói chung, giáo dục phổ thông nói riêng là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng và Nhà nước, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Để đạt mục tiêu đó cần giám sát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện; đề xuất giải pháp để khắc phục kịp thời những khó khăn, vướng mắc, tổ chức thực hiện thành công chủ trương quan trọng này của Đảng, Nhà nước.

   Theo Báo GD&TĐ Online
Tin tức của ngành
Trang [1]  2  3