NỘI DUNG - HOẠT ĐỘNG
THÔNG TIN BỔ ÍCH
WEBSITE LIÊN KẾT
SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI
LƯỢT TRUY CẬP
12615829
Văn bản của ngành
 • * Thông tin pháp luật 12
  • Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ tin học.
  • TP Hồ Chí Minh, ngày 18  tháng 02 năm 2011

   THÔNG TIN PHÁP LUẬT SỐ 12

   Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số về Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ tin học

   Theo đó Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định: Trung tâm ngoại ngữ, tin học là cơ sở giáo dục thường xuyên của hệ thống giáo dục quốc dân. Trung tâm ngoại ngữ, tin học có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản riêng. Trung tâm ngoại ngữ, tin học tổ chức thực hiện hoạt động đào tạo: Chương trình ngoại ngữ; Chương trình tin học ứng dụng; Chương trình giáo dục thường xuyên ứng dụng công nghệ thông tin- truyền thông; Các chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học khác đáp ứng nhu cầu của người học.

   Có 02 loại hình trung tâm ngoại ngữ, tin học: Trung tâm ngoại ngữ, tin học công lập do Nhà nước thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hỗ trợ kinh phí cho các nhiệm vụ chi thường xuyên; Trung tâm ngoại ngữ, tin học tư thục do các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp, tổ chức kinh tế hoặc cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm kinh phí hoạt động bằng vốn ngoài ngân sách nhà nước.

   Về chương trình giảng dạy, hình thức học tập: Trung tâm ngoại ngữ, tin học xây dựng chương trình giảng dạy cho phù hợp với điều kiện của người học và sự phát triển của từng địa phương, không trái với các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Các chương trình bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và các chương trình nâng cao kiến thức khác phải thường xuyên cập nhật, giới thiệu công nghệ  mới cho các đối tượng có nhu cầu học tập, nâng cao kiến thức theo quy định hiện hành; Các hình thức học tập bao gồm: vừa làm vừa học (tập trung định kỳ, học ngoài giờ làm việc), học từ xa (kể cả hình thức học qua internet), tự học có hướng dẫn hoặc kết hợp giữa các hình thức học tập trên; Căn cứ vào các chương trình giảng dạy và hình thức học tập, trung tâm xây dựng kế hoạch học tập toàn khóa, thời gian biểu cụ thể cho từng lớp học và công bố công khai cho học viên trước khi khai giảng.

   Về tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ: Sau khi hoàn thành chương trình của mỗi khoá học, trung tâm tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ cho học viên. Việc tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ của trung tâm thực hiện theo  quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Ngoài ra, Thông tư còn quy định rất chi tiết về thẩm quyền thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể trung tâm ngoại ngữ.

   Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2011, thay thế Quyết định số 31/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trung tâm ngoại ngữ tin học.

   (Nhấn vào đây để xem chi tiết)

    

   PHÒNG PHÁP CHẾ

Văn bản của ngành
Trang [1]  2