NỘI DUNG - HOẠT ĐỘNG
THÔNG TIN BỔ ÍCH
WEBSITE LIÊN KẾT
SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI
LƯỢT TRUY CẬP
13019003
Văn bản của ngành
 • * THÔNG TIN PHÁP LUẬT SỐ 16
  • Quy định về định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công về thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
  • TP Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2011

    

   THÔNG TIN PHÁP LUẬT SỐ 16

    

   Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư số 02/2011/TT-BLĐTBXH Quy định về định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công về thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

   Theo đó, Thông tư điều chỉnh hai nhóm đối tượng sau:

   Thứ nhất: Người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội hoặc đang bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định

   Mức điều chỉnh:

   Năm t

   Trước 1995

   1995

   1996

   1997

   1998

   1999

   2000

   2001

   2002

   Mức điều chỉnh

   2,96

   2,52

   2,38

   2,30

   2,14

   2,05

   2,08

   2,09

   2,01

   Năm t

   2003

   2004

   2005

   2006

   2007

   2008

   2009

   2010

   2011

   Mức điều chỉnh

   1,95

   1,81

   1,67

   1,55

   1,44

   1,17

   1,09

   1,00

   1,00

   Thứ hai: Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

    Mức điều chỉnh:

   Năm t

   2008

   2009

   2010

   2011

   Mức điều chỉnh

   1,17

   1,09

   1,00

   1,00

   Trong đó: t là năm bất kỳ trong giai đoạn điều chỉnh         

   Thời gian áp dụng cho nhóm đối tượng từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 đến ngày 31 tháng 12 năm 2011.

   Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07 tháng 03 năm 2011; các quy định tại Thông tư này áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2011

    

   (Nhấn vào đây để xem chi tiết)

    

   PHÒNG PHÁP CHẾ

Văn bản của ngành
Trang [1]  2