NỘI DUNG - HOẠT ĐỘNG
THÔNG TIN BỔ ÍCH
WEBSITE LIÊN KẾT
SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI
LƯỢT TRUY CẬP
12615864
Văn bản của ngành
 • * Hướng dẫn tổ chức khai giảng năm học mới 2010 - 2011
  • ỦY BAN NHÂN DÂN

   THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

   SỞ GIÁO DỤC VÀ  ĐÀO TẠO

   ___________

   Số 1837  / GDĐT - VP

          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    

   __________________________________

    

                TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 8 năm 2010

   Về tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2010– 2011.

    

    

                         Kính gởi :    - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện;

                                            - Hiệu trưởng các trường THPT;

                                            - Giám đốc các TT GDTX;

                                            - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

                                                     

               Căn cứ Chỉ thị năm học 2010 – 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quyết định số 2789/QĐ-UBND ngày 26/6/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2010-2011 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Nhằm chuẩn bị tốt cho việc khai giảng năm học mới 2010 – 2011, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị thực hiện một số yêu cầu sau :

               - Buổi lễ khai giảng năm học mới 2010 – 2011 phải được tổ chức trang trọng có cả phần “Lễ” và phần “Hội”: tổ chức phần “Lễ” trang trọng, tổ chức phần “Hội” với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các trò chơi dân gian tươi vui, sinh động; đặc biệt lưu ý phải lồng ghép vào các nội dung hướng về kỷ niệm “1000 năm – Thăng Long” nhằm tạo không khí phấn khởi cho học sinh bước vào năm mới. Lồng ghép vào lễ khai giảng tổ chức lễ đón học sinh vào đầu cấp (lớp 1, lớp 6 và lớp 10), huy động phụ huynh học sinh cùng tham gia.

   - Trước khi tổ chức lễ khai giảng, các đơn vị tập trung thực hiện :

   v     Phối hợp cơ quan y tế địa phương tổ chức tổng vệ sinh toàn trường (phòng học, khu nội trú, nhà ăn và cảnh quan môi trường...) bằng dung dịch khử khuẩn Chloramine phòng chống dịch cúm A(H1N1) đảm bảo an toàn trước khi tiếp nhận học sinh cho năm học mới.

   v     Kiểm tra, gỡ bỏ các khẩu hiệu đã cũ hoặc nội dung không còn phù hợp (đặc biệt lưu ý các khẩu hiệu phía ngoài cổng trường).

         - Tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2010 – 2011 :

   v     Buổi lễ khai giảng năm học mới 2010 - 2011 phải được chuẩn bị chu đáo trên tinh thần ngắn gọn, súc tích, nêu bật được phương hướng phấn đấu của nhà trường trong năm học mới 2010 – 2011 ( lưu ý thật chu đáo từ khâu tổ chức đến nội dung chương trình).

   v     Lồng ghép việc phát động hưởng ứng Tháng An toàn giao thông vào chương trình buổi lễ.

   v     Về các khẩu hiệu thực hiện trong buổi lễ khai giảng, thống nhất trong toàn ngành như sau :

   Cổng trường : “ Nhiệt liệt chào mừng quý vị đại biểu, quý vị phụ huynh và các em học sinh tham dự lễ  khai giảng năm học mới 2010 – 2011

   Phông sân khấu :       

                                          TRƯỜNG ………………………………..

                                                                       LỄ KHAI GIẢNG

                                                                 NĂM HỌC 2010 – 2011

   Bên trái sân khấu : “Năm học tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”

   Bên phải sân khấu : Năm học tiếp tục đổi mới toàn diện nhà trường và xây dựng nhà trường tiên tiến hội nhập quốc tế”

   Đối diện sân khấu : “Tất cả vì một nền giáo dục tiên tiến mang đậm bản sắc dân tộc

   Đề nghị thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện các nội dung trên./.

   Nơi nhận :                                                                                           GIÁM ĐỐC

   -Như trên;

   -BGĐ Sở;

   -Phòng, ban Sở;                                                                                          (đã ký)

   -Lưu : VP, H(Đ).

                                                                                      Huỳnh Công Minh                                                                                        

                          

                                                                                                                

                                                                                                                                                                       

Văn bản của ngành
Trang [1]  2