NỘI DUNG - HOẠT ĐỘNG
THÔNG TIN BỔ ÍCH
WEBSITE LIÊN KẾT
SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI
LƯỢT TRUY CẬP
13019061
Văn bản của ngành
 • * Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQP – AN năm học 2010-2011

  • Số tư liệu: 4943/BGDĐT-GDQP
   Ngày ban hành: 18-08-2010
      
   Kính gửi: - Các sở giáo dục và đào tạo
                                   -
   Các đại học, học viện, trường đại học,
                                 cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp
                               -
   Các trung tâm GDQP-AN sinh viên

   Thực hiện chương trình công tác năm học 2010-2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các sở giáo dục và đào tạo, các trường trung cấp chuyên nghiệp, các trường đại học, cao đẳng và các trung tâm Giáo dục quốc phòng – an ninh (GDQP-AN) sinh viên thực hiện nhiệm vụ GDQP-AN năm học 2010-2011 như sau:

   Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm
  • Download
Văn bản của ngành
Trang [1]  2