NỘI DUNG - HOẠT ĐỘNG
THÔNG TIN BỔ ÍCH
WEBSITE LIÊN KẾT
SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI
LƯỢT TRUY CẬP
15529186
Chào mừng ngày nhà giáo VN 20/11/12

Thầy HT Trương Quang Ngọc
đọc diễn văn buổi lễ


Hội trưởng hội CMHS phát biểu

Thầy PHT Nguyễn Đình Hưng
tổng kết các phong trào thi đua
mừng ngày nhà giáo Việt Nam

Học sinh phát biểu, tri ân đến
các thầy cô nhân ngày 20-11

Học sinh tặng hoa cho thầy
Hiệu trưởng nhân ngày 20-11