NỘI DUNG - HOẠT ĐỘNG
THÔNG TIN BỔ ÍCH
WEBSITE LIÊN KẾT
SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI
LƯỢT TRUY CẬP
15861437
Tổng kết năm học 2012-2013

Thầy HT Trương Quang Ngọc
báo cáo tổng kết năm học

Hội trưởng hội CMHS phát biểu

Thầy PHT Nguyễn Đình Hưng
đọc quyết định khen thưởng và
tặng học bổng cho HS khá giỏi

Em Bùi Hoài Quang phát biểu
cảm tưởng

Phát phần thưởng và học bổng
cho HS giỏi

Phát phần thưởng và học bổng
cho HS tiên tiến