NỘI DUNG - HOẠT ĐỘNG
THÔNG TIN BỔ ÍCH
WEBSITE LIÊN KẾT
SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI
LƯỢT TRUY CẬP
15861100
Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11

Hội CMHS tặng hoa nhà trường
nhân ngày NGVN 20-11

HĐQT tặng hoa cho BGH
nhân ngày NGVN 20-11

Thầy HT phát biểu nhân ngày NGVN

Hội CMHS phát biểu

Em Nguyễn Bích Ngọc phát biểu
cảm nghĩ trong ngày NGVN

Thầy HP đọc quyết định tặng
học bổngcho HS Giỏi và khá
trong giữa HKIHội đồng sư phạm nhà trườngCựu HS của trường về thăm
thầy cô nhân ngày NGVN