NỘI DUNG - HOẠT ĐỘNG
THÔNG TIN BỔ ÍCH
WEBSITE LIÊN KẾT
SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI
LƯỢT TRUY CẬP
15673057
Chào mừng ngày nhà giáo VN 20/11/2014

Thầy HT Trương Quang Ngọc
phát biểu trong buổi lễ

Thầy Đỗ Văn Đức đại diện tập
thể GV nhận hoa chúc mừng từ
thầy Trương quang Ngọc Chủ
tịch HĐQT

Ông Nguyễn Văn Cảnh Hội
trưởng Hội CMHS phát biểu
trongbuổi lể

Thầy HT Trương Quang Ngọc
nhận hoa chúc mừng từ ông
Nguyễn Văn Cảnh Hội trưởng
Hội CMHS

Em Lê T Thanh Tuyền lớp 12A4
đại diện HS trường phát biểu tri ân
thầy cô nhân ngày Nhà giáo VN

Đại diện học sinh của trường kính
tặng bó hoa tươi thắm lên BGH
Thầy Vũ Minh Khánh đọc
quyết định tặng học bổng và
khen thưởng của Hiệu trưởng

Thầy HT cùng ông Nguyễn Huy
Phùng đại diện Hội CMHS phát
Học bổng cho HS giỏi GHK1(20% HP)

Học sinh Tiên tiến GHK1 nhận
học bổng 10% học phí


Đại diện tập thể, cá nhân nhận
giải phong trào Văn nghệ-thể thao
chào mừng ngày Nhà giáo VN
Chương trình văn nghệ chào
mừng ngày Nhà giáo VN
Chương trình văn nghệ của
cựu học sinh trường