NỘI DUNG - HOẠT ĐỘNG
THÔNG TIN BỔ ÍCH
WEBSITE LIÊN KẾT
SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI
LƯỢT TRUY CẬP
15903292
Ngày Truyền Thống Lạc Hồng 10/3 ÂL lần 3- Phần lễ

Đại biểu tham dự

Thầy Đỗ Văn Đức dẫn Chương trìnhThầy HT Trương Quang Ngọc
đọc Văn tế trước bàn Quốc tổ

Đại biểu dâng hương Quốc tổ

Thầy cô dâng hương Quốc tổ

Thầy cô dâng hương Quốc tổ

Các em HS dâng hương Quốc tổ

Các em HS dâng hương Quốc tổ