NỘI DUNG - HOẠT ĐỘNG
THÔNG TIN BỔ ÍCH
WEBSITE LIÊN KẾT
SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI
LƯỢT TRUY CẬP
15903276
Lễ tổng kết năm học 2014-2015, Lễ tri ân và trưởng thành của khối 12

Phần Lễ tổng kết năm học
2014-2015

Thầy HT Trương Quang Ngọc
phát biểu và báo cáo tổng kết

Ô.Nguyễn Huy Phùng đại diện hội
CMHS phát biểu trong buổi lễ


Thầy HT phát thưởng và học
bổng cho HS Giỏi

Thầy cô phát thưởng và học
bổng cho HS Tiên tiến


Thầy cô phát thưởng cho HS
Tiên tiến HKIIPhần Lễ tri ân và trưởng thành
của khối 12Em Nguyễn Thị Thanh Tuyền
đại diện HS khối 12 phát biểu
tri ân đến Thầy cô và cho mẹ

Đại diện HS khối 12 tặng hoa
lên thầy HT
Các lớp tặng hoa lên các thầy cô

Học sinh tặng hoa lên cha me

Tặng quà cho HS khối 12