NỘI DUNG - HOẠT ĐỘNG
THÔNG TIN BỔ ÍCH
WEBSITE LIÊN KẾT
SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI
LƯỢT TRUY CẬP
15903317
Lễ khai giảng năm học 2015-2016

Thầy Trương Quang Ngọc, HT
nhà trường đọc diễn văn nhân
ngày khai giảng

Thầy HT đánh trống khai giảng
năm học mới

Thầy Đỗ Văn Đức, TQN đọc thư
Chủ tịch nước nhân ngày khai
giảng

Thầy Vũ Minh Khánh, PHT triển
khai phương hướng năm học mới

Ông Nguyễn Văn Cảnh, Trưởng
ban ĐD CMHS trường phát biểu

Cô Thái Hồng Mai

Em Lê Thị Tuyên, HS 12A1 đại
diện học sinh của trường phát biểu

Chương trình văn nghệHọc sinh Trường Lạc Hồng hân
hoan trong ngày tựu trường