NỘI DUNG - HOẠT ĐỘNG
THÔNG TIN BỔ ÍCH
WEBSITE LIÊN KẾT
SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI
LƯỢT TRUY CẬP
15903011
Lễ tổng kết năm học 2015-2016

Thầy HT Trương Quang Ngọc
phát biểu và báo cáo tổng kết

Ô.Nguyễn Văn Cảnh đại diện hội
CMHS phát biểu trong buổi lễ

Thầy PHT Vũ Minh Khánh đọc
các quyết định khen thưởng phong trào

Thầy TQN Đỗ Văn Đức đọc
các quyết định khen thưởng
và Học bổng của Hiệu trưởng


Thầy HT và đại diện hội CMHS phát
thưởng và học bổng cho HS Giỏi


Phụ huynh phát biểu cảm tưởng