NỘI DUNG - HOẠT ĐỘNG
THÔNG TIN BỔ ÍCH
WEBSITE LIÊN KẾT
SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI
LƯỢT TRUY CẬP
15673128
Hình ảnh khai giảng năm học 2016-2017
Trưởng ban hội CMHS tặng hoa
thầy Hiệu trưởng
Thầy Trương Quang Ngọc HT
nhà trường phát biểu trong buổi lễ

Thầy Đỗ Văn Đức đọc thư Chủ
tịch nước nhân ngày khai giảng
năm học mới

Thầy Trương Quang Ngọc HT
nhà trường đánh trống khai trường

Ông Nguyễn Văn Cảnh Trưởng
ban hội CMHS trường phát biểu
trong buổi lễ


Em Võ Thị Kim Oanh đại diện
học sinh của trường phát biểu
cảm tưởng trong buổi lễ khai
giảng năm học mới