NỘI DUNG - HOẠT ĐỘNG
THÔNG TIN BỔ ÍCH
WEBSITE LIÊN KẾT
SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI
LƯỢT TRUY CẬP
15902993
Hình ảnh Sơ kết HK 1 nh 2017-2018

Thầy PHT Vũ Minh Khánh phát
biểu trong buổi Sơ kết HK1
Thầy TQN Đỗ Văn Đức đọc
Quyết định tặng khen thưởng và
học bổng của thầy Hiệu trưởng
Thầy HT Trương Quang Ngọc
trao phần thưởng cho học sinh