NỘI DUNG - HOẠT ĐỘNG
THÔNG TIN BỔ ÍCH
WEBSITE LIÊN KẾT
SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI
LƯỢT TRUY CẬP
15903141
Tuyển sinh năm học 2021-2022
    • TRƯỜNG CÓ 2 PHƯƠNG THỨC ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC NĂM HỌC 2021-2022:  : ĐĂNG KÝ TRỰC TIẾP TẠI VĂN PHÒNG TRƯỜNG(CS1,CS2) HOẶC ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC TRỰC TUYẾN;
      * PHƯƠNG THỨC ĐĂNG TRỰC TUYẾN NĂM HỌC 2021-2022:
      BẤM VÀO ĐÂY